Działania służące realizacji celu

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez integrację działań pracodawców, służby medycyny pracy i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie:

  • profilaktyki zdrowotnej;
  • promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki niektórych typów nowotworów;
  • współpracy służby medycyny pracy ze specjalistami z dziedziny medycyny rodzinnej, ginekologii i onkologii.

W ramach projektu zostanie opracowany „paszport zdrowej kobiety”, który zawierać będzie kalendarz i plan profilaktycznych badań lekarskich i diagnostycznych, których przeprowadzanie oparte zostanie na podstawie najnowszych wytycznych towarzystw naukowych w zakresie profilaktyki poszczególnych nowotworów oraz krótkie podsumowanie wywiadu medycznego pacjentki, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka chorób nowotworowych. Opracowane zostaną programy kampanii edukacyjnych propagujących działania profilaktyczne przygotowane do wdrożenia w zakładach pracy, podstawowych jednostkach medycyny pracy oraz jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej. Elementem innowacyjnym będzie opracowanie modelu profilaktyki wybranych typów nowotworów zintegrowanego z systemem ochrony zdrowia pracujących. Proponowane rozwiązanie kwestii profilaktyki nowotworowej wśród kobiet ma za zadanie być bardziej efektywne niż działania dotychczas stosowane, równocześnie odpowiada ono na zapotrzebowanie społeczne oraz spowoduje trwałą zmianę zachowań prozdrowotnych wśród kobiet w wieku produkcyjnym. Dzięki wdrożeniu proponowanych rozwiązań w praktyce, nastąpi znaczna poprawa jakości życia społeczeństwa, nie tylko kobiet ale również ich partnerów, rodzin, znajomych, ogólnie pojętego otoczenia.

Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Prywatności.