Zadanie 1

Tytuł

Diagnoza skuteczności opieki profilaktycznej nad pracownikami w aspekcie profilaktyki wybranych chorób nowotworowych.

Cel zadnia

Ocena uwarunkowań zachowań wspierających działania profilaktyczne u lekarzy służby medycyny pracy i pracodawców.

Działania

Celem dokonania skutecznej diagnozy skuteczności opieki profilaktycznej nad pracownikami postanowiono przeprowadzić badania ankietowe, które swoim zakresem obejmą:

  • 360 lekarzy służby medycyny pracy z całej Polski,
  • 200 pracodawców prowadzących duże lub średnie przedsiębiorstwa (cała Polska, wszystkie branże).

Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Prywatności.