Zadanie 3

Tytuł

Opracowanie paszportu zdrowej kobiety oraz kampania szkoleniowa i informacyjna

Cel zadnia

Opracowanie „paszportu zdrowej kobiety” oraz ulotek/materiałów informacyjnych podnoszących świadomość prozdrowotną obejmującą profilaktykę wybranych typów nowotworów.

Działania

Przygotowanie lekarzy służby medycyny pracy i POZ do realizowania modelu profilaktyki wybranych typów nowotworów.

  • Wybór wytycznych potrzebnych do utworzenia indywidualnego „paszportu zdrowej kobiety” oraz materiałów do broszur/ulotek informacyjnych. Opracowanie przy współudziale specjalistów w dziedzinie ginekologii i onkologii oraz zainteresowanych kobiet „paszportu zdrowej kobiety” a także ulotek informacyjnych podnoszących świadomość prozdrowotną kobiet i mężczyzn obejmującą profilaktykę wybranych typów nowotworów. Zaproszeni eksperci ocenią merytoryczną zgodność opracowanych wytycznych z aktualną wiedzą medyczną. „Paszport” zawierać będzie terminy oraz rodzaje zalecanych badań profilaktycznych, których przeprowadzanie oparte zostanie na podstawie najnowszych wytycznych towarzystw naukowych w zakresie profilaktyki poszczególnym typom nowotworów oraz krótkie podsumowanie wywiadu medycznego pacjentki, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka chorób nowotworowych.
  • Opracowanie „paszportu zdrowej kobiety” – IMP, PTMP, Amazonki. Każda kobieta wyposażona w paszport będzie posiadała dokładny wykaz badań profilaktycznych określonych dla danego wieku oraz narażenia, daty ostatniego badania w zakresie danej profilaktyki, daty kolejnych badań. Poza tym umieszczone tam dane medyczne ułatwią dalszą opiekę kolejnemu lekarzowi. Do każdego paszportu zostanie dołączona lista gabinetów wykonujących takie badania w najbliższej okolicy wraz z informacją gdzie takie badania można wykonać w ramach NFZ.
  • Opracowanie ulotek/materiałów informacyjnych podnoszących świadomość prozdrowotną obejmującą profilaktykę wybranych typów nowotworów – IMP, PTMP, Amazonki. Materiały te będą skierowane zarówno do kobiet jak i do mężczyzn. Zamiarem projektu jest uświadomienie nie tylko kobietom, ale również ich wszystkim bliskim jak ważna jest profilaktyka nowotworowa.
  • W ramach zadania przeprowadzona zostanie kampania szkoleniowa i informacyjna adresowana do przedsiębiorców, przedstawicieli pracowników oraz lekarzy SMP i POZ promująca ideę modelu profilaktyki wybranych typów nowotworów zintegrowanego z opieką profilaktyczną nad pracującymi.
  • Opracowanie cyklu szkoleń dla lekarzy smp i POZ z udostępnieniem „toolkit” dla lekarza smp i lekarza POZ (zawierający moduł do badania, wzór „paszportu zdrowej kobiety”, materiały edukacyjne).
  • Opracowanie szkoleń dla pracodawców i pracowników zwiększających świadomość prozdrowotną i wiedzę w kwestii profilaktyki wybranych typów nowotworów.
  • Przeprowadzenie cyklu szkoleń (3 seminaria 1-dniowe) dla 20 lekarzy smp oraz 20 lekarzy POZ oraz dla 50 pracowników i pracodawców celem ewaluacji stworzonych „narzędzi” do profilaktyki (ankiety, „paszportu zdrowej kobiety” oraz materiałów edukacyjnych), a następnie ewentualna korekta na podstawie uzyskanej oceny.
  • Uzyskanie opinii 100 kobiet nt. zastosowanej metody profilaktyki, tj. modułu do badania profilaktycznego i paszportu zdrowia.

Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Prywatności.