Zadanie 2

Tytuł

Opracowanie modułu profilaktyki nowotworów w ramach opieki profilaktycznej nad pracownikami.

Cel zadnia

Stworzenie kompletnego modułu profilaktyki nowotworów dostosowanego do potrzeb kobiet wykorzystanego w ramach opieki profilaktycznej nad pracownikiem

Działania

Opracowanie modułu dołączonego do badania profilaktycznego określającego zdolność do pracy pod postacią badania kwestionariuszowego zawierającego informacje o ostatnio wykonywanych badaniach profilaktycznych (USG piersi, mammografia, cytologia) oraz indywidualną ocenę czynników ryzyka chorób nowotworowych (piersi, jajnika, szyjki macicy).

  • Stworzenie procedury umożliwiającej wykonanie badań profilaktycznych u kobiet nieobjętych prawidłową profilaktyką nowotworową (pokierowanie kobiety do konkretnego gabinetu, w którym procedury profilaktyczne finansowane są w ramach NFZ lub przez pracodawcę) (PTMP i IMP). W tej części zadania dużą rolę odegrają wolontariuszki Amazonek, które dzięki sowim działaniom w szpitalach i kontaktom w całej Polsce mają dostęp do wielu gabinetów ginekologicznych oraz zapewnianą dobrą współpracę z ginekologami.
  • Moduł profilaktyki nowotworów w ramach opieki profilaktycznej nad pracownikami zostanie opracowany przez IMP i PTMP, a następnie poddany ocenie przez zewnętrznych ewaluatorów, tj. specjalistów w dziedzinie onkologii i ginekologii. Po uzyskaniu opinii zostaną naniesione ewentualne zmiany/korekty w celu otrzymania produktu najwyższej jakości. Zatrudnienie zewnętrznych ewaluatorów zapewni bezstronność oraz rzeczywistą ocenę modułu.
  • Dodatkowo moduł zostanie oceniony przez wybranych ginekologów współpracujących z Amazonkami.

Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Prywatności.