Zadanie 4

Tytuł

Pilotażowe wdrożenie modelu.

Cel zadnia

Pilotażowe zdrożenie modelu profilaktyki wybranych typów nowotworów zintegrowanego z opieką profilaktyczną nad pracującymi

Działania

Pilotażowe wdrożenie będzie obejmowało szkolenie 50 lekarzy smp i 50 lekarzy POZ z zastosowania opracowanego modelu działań profilaktycznych trwale zintegrowanego z opieką profilaktyczną oraz upowszechnienie materiałów informacyjnych stworzonych w ramach realizacji projektu w wybranej jednostce podstawowej SMP, w POZ i wybranym zakładzie pracy.

  • Przy współpracy z WOMP Rzeszów oraz PTMP i Amazonek zostanie wybrany zakład pracy, w którym kobiety stanowią znaczny odsetek zatrudnionych na różnych stanowiskach.
  • Każde szkolenie będzie oceniane indywidualnie przez uczestników. Ocena będzie dotyczyła zarówno jakości szkolenia jak i otrzymanych materiałów.

Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Prywatności.