Rezultaty

Zgodnie z założonym harmonogramem pierwszym etapem projektu będzie moduł badawczy – badanie ankietowe na reprezentatywnej grupie lekarzy służby medycyny pracy weryfikujące informacje czy lekarze podczas badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych) uwzględniają w badaniu podmiotowym pytania o badania profilaktyczne chorób nowotworowych typu cytologia, mammografia. Dodatkowo w badaniu ankietowym zostaną zadane pytania mające na celu zbadanie na jakie przeszkody/problemy wskazują lekarze uniemożliwiające im działania profilaktyczne chorób nowotworowych oraz w jaki sposób można przekonać ich do realizowania modułu, który zostanie opracowany w ramach opisywanego projektu.

Drugie badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród pracodawców prowadzących duże i średnie przedsiębiorstwa na terenie całego kraju, celem pozyskania informacji czy pracodawcy chcieliby uczestniczyć i/lub ewentualnie finansować działania mające na celu profilaktykę nowotworów u swoich pracowników, a jeśli nie na jakie przeszkody/utrudnienia wskazują najczęściej.

Na podstawie uzyskanych podczas tej fazy projektu danych kompleksowo dostosowano proponowany model działań profilaktycznych trwale zintegrowany z opieką profilaktyczną do potrzeb i oczekiwań osób bezpośrednio zaangażowanych w działania profilaktyki nowotworów.

Kolejnym działaniem zaplanowanym do realizacji w ramach projektu jest opracowanie modułu dołączonego do opieki profilaktycznej nad pracującymi, w tym do badania dotyczącego zdolności do pracy. Opracowano badanie kwestionariuszowe zawierające informacje o ostatnio wykonywanych badaniach profilaktycznych (USG piersi, mammografia, cytologia) i ocenę czynników ryzyka chorób nowotworowych (rak piersi, rak jajnika, rak szyjki macicy).

Przy współudziale specjalistów w dziedzinie ginekologii i onkologii oraz osób, do których skierowany jest projekt, został opracowany schemat „paszportu zdrowej kobiety” oraz materiały, ulotki informacyjne skierowane zarówno do kobiet jak i do mężczyzn podnoszące świadomość prozdrowotną obejmującą profilaktykę wybranych typów nowotworów. Umieszczenie w „paszporcie” rubryk poświęconych potwierdzeniu odbytych wizyt kontrolnych ginekologicznych, z jednej strony będzie potwierdzało świadomość prozdrowotną kobiety a z drugiej w niektórych przypadkach będzie mobilizowało do odbycia takiej wizyty. Zadaniem proponowanego modelu profilaktyki jest doprowadzenie do indywidualizacji działań profilaktycznych adresowanych do konkretnej kobiety w celu zwiększenia ich efektywności, co w długofalowej perspektywie ma doprowadzić do podniesienia świadomości prozdrowotnej kobiet, zwiększenia wykrywalności wybranych typów nowotworów, a w konsekwencji umocnienia zdrowia kobiet w Polsce i zmniejszenia liczby zgonów spowodowanych nowotworami.

W ramach fazy pilotażowej przeprowadzone zostaną działania pod postacią: promocji idei „paszportu zdrowej kobiety” wśród lekarzy smp, lekarzy POZ, przedstawicieli pracodawców, szkolenie specjalistów z zakresu stosowania programu, testowanie programu w trakcie rutynowych badań profilaktycznych.

Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Prywatności.