O projekcie

Profilaktyka nowotworowa w zakładzie pracy

Założenia niniejszego projektu obejmują wspieranie działań profilaktycznych w wykrywaniu niektórych typów nowotworów, które zostały wytypowane na podstawie istotnego odsetka częstości zachorowań i śmiertelności w populacji kobiet oraz na podstawie możliwości wdrożenia działań profilaktycznych. Proponowane w projekcie rozwiązanie przyczyni się w głównej mierze do szeroko rozumianej profilaktyki nowotworowej wpływając na wykrycie nowotworów we wczesnym stadium zaawansowania, które znacznie poprawia rokowanie co do wyleczenia lub pięcioletniego przeżycia chorych, zwiększy szansę na wyzdrowienie i powrót do społeczeństwa zarówno pod względem społecznym, jak i zawodowym.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, polski pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (Kodeks pracy), w związku z tym pracownicy podlegają obowiązkowym okresowym badaniom lekarskim. Dlatego lekarz sprawujący opiekę profilaktyczną nad pracownikami często jest jedynym lekarzem, z którym mają kontakt osoby w wieku produkcyjnym, będące w poczuciu zdrowia. Podkreśla się, że istnieje niewykorzystany w pełni potencjał w tej grupie lekarzy, która może wdrażać działania z zakresu zarówno profilaktyki pierwszorzędowej pierwotnej (I fazy), jak również wtórnej (II fazy), skoncentrowanej na wczesnym wykrywaniu wielu schorzeń, w tym chorób nowotworowych.

Celem projektu jest włączenie profesjonalistów zajmujących się ochroną zdrowia pracujących w profilaktykę niektórych typów nowotworów poprzez opracowanie modelu działań profilaktycznych trwale zintegrowanego z opieką profilaktyczną uwzględniającą różne aspekty zdrowia pracowników. Aby zwiększyć skuteczność podjętej inicjatywy w działania profilaktyczne zostaną włączeni również lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Innowacyjność projektu polega na kompleksowym podejściu do ochrony zdrowia pracowników oraz włączenia wszystkich służb do aktywnych działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia pracujących. Nacisk zostanie również położony na zwiększenie świadomości zdrowotnej poprzez stałą edukację, która jest nieodłącznym i niezwykle skutecznym elementem profilaktyki.

Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Prywatności.