Zadania

W ramach projektu zostanie opracowany „paszport zdrowej kobiety”, który zawierać będzie kalendarz i plan profilaktycznych badań lekarskich i diagnostycznych, których przeprowadzanie oparte zostanie na podstawie najnowszych wytycznych towarzystw naukowych w zakresie profilaktyki poszczególnych nowotworów oraz krótkie podsumowanie wywiadu medycznego pacjentki, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka chorób nowotworowych.

Opracowane zostaną programy kampanii edukacyjnych propagujących działania profilaktyczne przygotowane do wdrożenia w zakładach pracy, podstawowych jednostkach medycyny pracy oraz jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej. Zostanie opracowany model profilaktyki wybranych typów nowotworów zintegrowany z systemem ochrony zdrowia pracujących. Proponowany program profilaktyki nowotworowej ma spowodować zmianę zachowań prozdrowotnych wśród kobiet w wieku produkcyjnym.

Działania w projekcie zostaną zrealizowane w ramach następujących zadań:

  1. Diagnoza skuteczności opieki profilaktycznej nad pracownikami w aspekcie profilaktyki wybranych chorób nowotworowych.
  2. Opracowanie modułu profilaktyki nowotworów w ramach opieki profilaktycznej nad pracownikami.
  3. Opracowanie „paszportu zdrowej kobiety” oraz kampania szkoleniowa i informacyjna.
  4. Pilotażowe wdrożenie modelu.

Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Prywatności.