Partnerzy

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera

Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi (IMP), utworzony w 1954 r., jest placówką naukowo-badawczą, zajmującą się wszelkimi dziedzinami powiązanymi z szeroko pojętą medycyną pracy, takimi jak: diagnostyka, leczenie i zapobieganie chorobom zawodowym, higieną pracy, epidemiologią, ochroną radiologiczną, toksykologią doświadczalną i środowiskową, fizjologią i psychologią pracy oraz organizacją służby medycyny pracy. W ciągu ostatnich lat zakres działalności IMP poszerzył się o nowe dziedziny: skutków zdrowotnych narażenia środowiskowego, ocenę ryzyka skutków zdrowotnych narażenia na czynniki chemiczne, bezpieczeństwo chemiczne oraz promocję zdrowia w miejscu pracy. IMP w Łodzi aktualnie zatrudnia 390 pracowników w tym: 27 profesorów, 48 adiunktów, 23 asystentów oraz 198 pracowników inżynieryjno-technicznych, którzy biorą czynny udział w badaniach naukowych. Działalność naukową wspiera 52 pracowników administracyjnych. IMP w Łodzi jest jednostką II szczebla orzeczniczego w procesie rozpoznawania chorób zawodowych. Zespół IMP posiada duże doświadczenie orzecznicze oraz naukowo-badawcze w obszarze chorób zawodowych, wpływu środowiska pracy na zdrowie człowieka oraz w ocenie predyspozycji człowieka do wykonywania określonej pracy.

W projekcie po stronie IMP będzie pracowało dwoje młodych naukowców: lek. Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska i lek. Diana Tymoszuk, które realizują w chwili obecnej w Oddziale Chorób Zawodowych szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny pracy.

Stowarzyszenie „Łódzki Klub Amazonka”

Stowarzyszenie „Łódzki Klub Amazonka” powstało jako samopomocowa grupa wsparcia kobiet dotkniętych rakiem piersi. W 1994 r. dr chirurgii dziecięcej Krystyna Dobrowolska dała pierwszy impuls do podjęcia działań na rzecz kobiet dotkniętych rakiem piersi a w 1995 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika przydzielił Stowarzyszeniu pomieszczenia w budynku przy ul. Paderewskiego 13 oraz dwa lata później salkę rehabilitacyjną w Ośrodku Onkologicznym szpitala. Wolontariuszki to kobiety po przebytej chorobie raka piersi, w pełni zrehabilitowane i spełniające określone kryteria: są przynajmniej dwa lata po operacji piersi, przyznają się do faktu bycia amazonką, chcą nieść pomoc innym, cechuje je dystans do własnej choroby, zrównoważenie emocjonalne, umiejętność słuchania, odpowiedzialność, dyspozycyjność, przechodzą specjalne szkolenia prowadzone przez profesjonalistów – psychologów i rehabilitantów. Praca wolontariuszek, zdaniem lekarzy i pacjentek, jest nie do przecenienia. Wizyty u chorych są różne – krótki i długie – trwają tyle, aby poruszyć wszystkie sprawy, o których pacjentka chce rozmawiać. Wolontariuszki są elementem zespołu leczącego, w którym każdy ma swoją rolę: pacjent, lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, a także wolontariuszka. Od 1996 r. działa „telefon nadziei”. Służy on do udzielania porad i wsparcia osobom tego potrzebującym. Stowarzyszenie działa  w grupie 16 wolontariuszek.  Stowarzyszenie bierze udział w różnych akcjach edukacyjnych organizowanych przez zespoły szkół, Inspekcję Sanitarną, Przystanek Mammografia organizowany przez Szpital im. M. Kopernika, Federację Stowarzyszeń „Amazonki”, a także TV TOYA i wielu innych w ramach profilaktyki raka piersi. Stowarzyszenie współpracuje z: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, Urzędem Miasta Łodzi Teatrem Wielkim w Łodzi, z klubami Amazonek w województwie łódzkim (w ramach Łódzkiej Unii Wojewódzkiej), z Łódzkim Stowarzyszeniem Stomijnym, ze Stowarzyszeniem Osób po Zabiegach Chirurgicznych Krtani, ze Stowarzyszeniem Mężczyzn z Chorobami Prostaty  „Gladiator” – Oddział Ziemi Łódzkiej.

PBS Spółka z o.o.

PBS Sp. z o.o. (dawniej Pracownia Badań Społecznych) to największa polska agencja badawcza, od lat w pierwszej dziesiątce najlepszych firm w Polsce. Istnieje od 1990 r. i zajmuje się realizacją badań opinii i rynku dla klientów biznesowych i instytucji publicznych. PBS aktywnie pozyskuje również środki na badawcze projekty własne m.in. współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. PBS jest członkiem założycielem Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) – branżowej organizacji zrzeszającej czołowe polskie firmy badawcze. Od początku uczestniczymy w najważniejszej inicjatywie OFBOR – Programie Kontroli Jakości Pracy Ankieterów skupionej na określeniu i egzekwowaniu najwyższych standardów realizacji badań. PBS posiada certyfikaty PKJPA we wszystkich kategoriach.

Aktualnie w firmie PBS zatrudnionych jest 118 osób (ok. 70 stanowią pracownicy merytoryczni – badacze i kierownicy projektów) i kilkudziesięciu współpracowników. PBS współpracuje także z koordynatorami terenowymi, którzy posiadają siatkę ankieterów w całej Polsce.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (WOMP) w Rzeszowie zatrudnia 68 pracowników, w tym 12 lekarzy specjalistów medycyny pracy, dodatkowo z WOMP współpracują lekarze specjalizujący się i lekarze, z którymi podpisano umowy na świadczenie usług. Pracownicy WOMP w Rzeszowie corocznie czynnie uczestniczą w konferencjach i zjazdach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy, również dotyczących powyższej problematyki. Uczestniczyli również m.in. w szkoleniach dotyczących dobrych praktyk w opiece profilaktycznej nad pracownikiem niepełnosprawnym, ochrony zdrowia pracujących w systemie zdrowia publicznego oraz promocji zdrowia w zarządzaniu zdrowiem pracujących.

Istniejąca baza lokalowa, wyposażenie oraz dostępność do lekarzy specjalistów (w ramach podstawowej jednostki służby medycyny pracy) pozwalają na przeprowadzanie badań profilaktycznych (rocznie około 5 tysięcy), a Dział Organizacji, Kontroli, Szkolenia i Promocji Zdrowia będzie uczestniczył w organizowaniu szkoleń.

Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Prywatności.