Paszport zdrowej kobiety w profilaktyce chorób nowotworowych

Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych to istotny problem zdrowia publicznego, zwłaszcza, że świadomość zdrowotna jest w Polsce niewystarczająca. Koncepcja projektu opiera się na fakcie, że lekarz sprawujący opiekę profilaktyczną nad pracownikami ma kontakt z każdym pacjentem, nawet tym nie zgłaszającym żadnych dolegliwości. Celem projektu jest włączenie profesjonalistów ochrony zdrowia pracujących w profilaktykę wybranych nowotworów (rak piersi, rak szyjki macicy, rak jajnika) poprzez opracowanie modelu działań profilaktycznych zintegrowanego z opieką profilaktyczną nad pracownikami.

Zostanie opracowany „” zawierający indywidualnie dopasowany kalendarz i plan profilaktycznych badań. Przygotowane zostaną także programy kampanii edukacyjnych oraz ulotki/materiały informacyjne propagujących działania profilaktyczne przygotowane do wdrożenia w zakładach pracy, podstawowych jednostkach medycyny pracy oraz jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej.

Paszport zdrowej kobiety

Wydarzenia

Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Prywatności.